Domov sociálnych služieb pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých občanov

SENIORSITY.SK

 

 

Vstúpte do sveta plného odhodlania, lásky a príležitostí. To je svet, ktorý otvárame v Domove sociálnych služieb pre osoby s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím. Každý jeden deň sa tu začína nový príbeh, kde sa krížia túžby, nádeje a neustála snaha prekonať výzvy.

Stretávame sa s ľuďmi, ktorí každý deň bojujú s neviditeľnými prekážkami. Ale v našom dome sa tieto prekážky menia na výzvy, ktoré spoločne zdolávame. Každý jednotlivec, ktorý prekročí naše prahy, má príležitosť objaviť nové stránky seba samého a svojho potenciálu.

Pozrite sa na Ivana, mladého muža so zmyslovým postihnutím, ktorý náš dom navštevuje každý deň. Dovolíme mu objavovať svet farieb a textúr cez naše kreatívne dielne. Keď Ivan vytvára umelecká diela, jeho úsmev je najjasnejším odleskom jeho vnútorného sveta, ktorý sa teraz odráža v každom kúsku jeho umeleckého diela.

Ale to nie je len príbeh Ivana. Je to aj príbeh Marcelky, ktorá bojuje so slabosťou v pohybe. V našom dome sme vytvorili špeciálne programy, ktoré posilňujú jej fyzické schopnosti a zároveň poskytujú bezpečné prostredie pre jej rehabilitáciu. Keď Marcelka zvládne nový pohyb, je to ako pre ňu otvorenie novej kapitoly v jej živote plnom možností.

A čo povedať o Helenke, mladej dáme s mentálnym postihnutím? Naše denné centrum jej poskytuje príležitosť stretnúť nových priateľov a budovať sociálne väzby, ktoré sú pre ňu tak dôležité. Keď sa Helenke podarí vyjadriť svoje myšlienky a pocity, cítime, že sme dosiahli skutočný význam toho, čo robíme.

V Domove sociálnych služieb sme svedkami neustáleho posunu. Každý deň pre nás znamená novú možnosť pomáhať ľuďom s postihnutím dosiahnuť ich plný potenciál. A je to táto príležitosť, ktorá nám napĺňa srdcia radosťou a odhodlaním pokračovať ďalej. Pretože v každom úspechu našich klientov vidíme zrkadlo nášho spoločného úsilia a lásky k tomu, čo robíme.

Dobrý deň