Propagácia

SENIORSITY.SK > Propagácia
image

Názov projektu: Dobudovanie športovo-oddychovej zóny pre seniorov a revitalizácia nádvoria

Účel použitia:    Úprava vonkajších priestorov pre poskytovanie sociálnych služieb

Prijímateľ: SENIORSITY, n.o. Vojtovská 1736/11, 091 01 Stropkov

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Celkový rozpočet projektu: 30 000,00 €

Z toho dotácia: 27 000,- €

Vlastné zdroje: 3 000,00 €

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

image

Názov projektu: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny pre seniorov

Účel použitia: Úprava vonkajších priestorov pre poskytovanie sociálnych služieb –

Prijímateľ: SENIORSITY, n.o. Vojtovská 1736/11, 091 01 Stropkov

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Celkový rozpočet projektu: 25 000,00 €

Z toho dotácia: 20 000,- €

Vlastné zdroje: 5 000,00 €

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

dotacia 1
podakovanie 2

 

Dobrý deň