Denná starostlivosť o prijímateľov

SENIORSITY.SK > Denná starostlivosť o prijímateľov

Sme denné centrum sociálnej starostlivosti o občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím v okrese Stropkov. Poskytujeme komplexné služby a pútavé aktivity pre všetkých prijímateľov vyžadujúcich starostlivosť.

Zavolajte nám ešte dnes!  +421 915 354 484

Máte problémy zosúladiť pracovné povinnosti a starostlivosťou o vášho blízkeho? Zažívate značný stres, lebo sa chcete postarať o milovanú osobu v domácom prostredí, ale bojíte sa ho nechať samého doma, keď potrebujete ísť do práce, alebo si jednoducho potrebujete počas dňa oddýchnuť? Potrebujete pomoc a podporu pri starostlivosti o vášho blízkeho?

STE NA SPRÁVNEJ ADRESE.

Vieme vám pomôcť

Telesné postihnutie môže obmedzovať pohyby, ale nemusí obmedzovať život prijímateľa. Náš vyškolený personál poskytne vášmu milovanému človeku kvalitnú starostlivosť a aktivity, ktoré zaistia, že kvalita jeho života bude pokračovať.

Naše služby zahŕňajú:
  • Pomoc pri osobnej starostlivosti
  • Kognitívne hry a diskusie
  • Hudobné a voľnočasové aktivity
  • Pripomienky liekov
Starostlivosť pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave.
Pri zhoršujúcom sa zdravotnom stave sa zvyšujú nároky na asistenciu a starostlivosti, ktorú váš milovaný potrebuje. Domov sociálnych služieb SENIORSITY ako registrovaný poskytovateľ sociálnej služby vám vie s vašou starostlivosťou pomôcť. Naším cieľom je poskytnúť plnohodnotný deň pútavých aktivít a sociálnej zábavy a zároveň poskytnúť členom rodiny potrebnú prestávku na oddych s vedomím, že váš blízky strávi deň pod dohľadom odborného personálu. Naše služby poskytujú súcitnú a na mieru šitú pomoc, ktorá podporuje zdravie a pohodu pre vás a vášho blízkeho ….

VIAC INFORMÁCII TU

Starostlivosť pri mentálnom postihnutí
Mentálne postihnutie „retardácia“ je stav oneskoreného, zastaveného alebo neúplného vývinu intelektu, pre ktorý je charakteristická podpriemerná inteligencia. Postihnutie nie je ustálené, nemenné a definitívne ukončené a daný stav sa dá zlepšovať.

Ak máte blízku osobu s mentálnym postihnutím, odporúčame vám vyhľadať pomoc v Domove sociálnych služieb SENIORSITY.

VIAC INFORMÁCII TU

Starostlivosť pri zmyslovom postihnutí.
Osoba so zmyslovým postihnutím je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.

 

VIAC INFORMÁCII TU

Pozývam vás vyskúšať našu službu a osobne zaručujem, že
budete spokojný s našimi službami pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých občanov v DSS SENIORSITY v Stropkove.
DADA DOBOŠOVÁ DROTÁROVÁ - RIADITEĽKA SENIORSITY, N.O.

Naši prijímatelia navštevujú DSS päť dní v týždni, zatiaľ čo rodinní príslušníci alebo ich opatrovatelia si môžu oddýchnuť. Rodinám, ktoré sa starajú o milovaného človeka doma poskytujeme kvalitnú a komplexnú starostlivosť tohto druhu v okrese Stropkov. Služba je určená pre občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím z blízkeho i ďalekého okolia a to predovšetkým z okresov Stropkov, Svidník, Medzilaborce a Vranov nad Topľou.

Veľa občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím zostáva počas dňa doma osamote pokiaľ sú rodinní príslušníci v práci. Samota má veľmi negatívny vplyv na zdravie a predovšetkým tých, ktorý majú nejaké zdravotné alebo iné obmedzenia. Naša služba je riešením, ako im aktívny život umožniť. Denná návšteva DSS SENIORSITY predstavuje najzábavnejšiu a najekonomickejšiu možnosť prežitia dôstojného a aktívneho života ľudí s postihnutím v našom regióne.

Dobrý deň