Starostlivosť pri telesnom postihnutí

SENIORSITY.SK > Denná starostlivosť o prijímateľov > Starostlivosť pri telesnom postihnutí

Sme denné centrum sociálnej starostlivosti o občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím v okrese Stropkov. Poskytujeme komplexné služby a pútavé aktivity pre všetkých prijímateľov vyžadujúcich starostlivosť.

Telesné postihnutie je chyba pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva, ktoré sa prejavuje porušenou hybnosťou. podľa príčiny vzniku telesné postihnutie môže byť vrodené (amélie) alebo získané (dysmélie). Najčastejšie druhy telesných postihnutí: detská mozgová obrna, úrazové ochorenia mozgu a miechy, chabá detská obrna (periférna), amputácie, myopatia (progresívna svalová dystrofia), poruchy zakrivenia chrbtice, vrodené poruchy vývinu a ďalšie.

Môžeme pomôcť s dennou starostlivosťou o telesne postihnutých
Činnosti stimulujúce celkový zdravotný stav prijímateľa

Podpora telesnej aktivity je dôležitá pre zachovanie funkcií tela občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím. DSS SENIORSITY pomáha prijímateľom pri ľahkých cvičeniach a zábavných činnostiach na podporu mobility a spevnenie svalstva. Váš milovaný bude mať každý deň príležitosť zapojiť sa do fyzicky stimulujúcich, vzdelávacích a sociálnych aktivít. Naše aktivity sú zamerané na zapájanie všetkých ľudských zmyslov, prostredníctvom ktorých sa zlepšuje celkový zdravotný stav prijímateľov. Všetky naše postupy starostlivosti sú založené na najvyšších etických štandardoch a silných rodinných hodnotách.

Veľa prijímateľov zostáva počas dňa doma osamote pokiaľ sú rodinní príslušníci v práci. Samota a nečinnosť má veľmi negatívny vplyv predovšetkým na tých, ktorý majú nejaké zdravotné alebo iné obmedzenia. Naša služba je riešením, ako im aktívny život umožniť. Denná návšteva Domova sociálnych služieb SENIORSITY predstavuje najzábavnejšiu a najekonomickejšiu možnosť prežitia dôstojného a aktívneho života ľudí so zdravotným postihnutím v našom regióne.

Dobrý deň