Starostlivosť pri mentálnom postihnutí

SENIORSITY.SK > Denná starostlivosť o prijímateľov > Starostlivosť pri mentálnom postihnutí

Sme denné centrum sociálnej starostlivosti o občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím v okrese Stropkov. Poskytujeme komplexné služby a pútavé aktivity pre všetkých prijímateľov vyžadujúcich starostlivosť.

Mentálne postihnutie „retardácia“ je stav oneskoreného, zastaveného alebo neúplného vývinu intelektu, pre ktorý je charakteristická podpriemerná inteligencia. Postihnutie nie je ustálené, nemenné a definitívne ukončené a daný stav sa dá zlepšovať.

Pomáhame prijímateľom, ktorí majú problémy s mentálnym postihnutím

Ak má váš blízky mentálne postihnutie, odporúčame vám vyhľadať pomoc v DSS SENIORSITY.

Ako registrovaný poskytovateľ sociálnej služby sa snažíme priblížiť výzvy spojené s mentálnym postihnutím do lepšie zvládnuteľnej perspektívy. Vďaka individuálnej pozornosti, zábavnému prostrediu a citlivosti na potreby rodín a ich blízkych môžu špeciálne aktivity a starostlivosť v SENIORSITY zmierniť bremeno tohto zdravotného postihnutia.

Starostlivosť šitá na mieru

Náš špeciálne vyškolený personál poskytuje osobnú starostlivosť o prijímateľov v DSS rodinného typu. DSS je navrhnutý tak, aby poskytoval prijímateľom maximálny komfort a mobilitu a zároveň poskytoval ich rodinám pokoj a potrebnú psychohygienu.
Naše zábavné prostredie povzbudzuje prijímateľov, aby si užívali rôzne pútavé aktivity od slovných hier, ručných a kreatívnych aktivít, zábavných hier až po tanec a spev. DSS pozitívne ovplyvňuje životy klientov a ich rodinných príslušníkov prostredníctvom láskavej osobnej starostlivosti a pozornosti.

Činnosti stimulujúce myseľ

Poskytujeme aktivity stimulujúce myseľ za účelom zlepšenia pamäti, komunikačných schopnosti a schopností prijímateľov riešiť každodenné problémy. Voľnočasovými aktivitami, sociálnou interakciou a pamäťovými cvičeniami pomáhame prijímateľom zlepšovať kvalitu ich života.

Dobrý deň