Aktivity

SENIORSITY.SK > Aktivity
AKTIVITY PRE PRIJÍMATEĽOV

Aktivity

Všetci vieme, aké dôležité je cvičenie pre naše telo. Nemenej dôležité je taktiež udržanie duševného zdravia. Kľúčom k udržaniu si duševného zdravia sú pravidelné činnosti a správne cvičenia, ktoré sú prispôsobené veku a telesnej a duševnej kondícii našich klientov. Vie sa, že náš mozog je ako sval, ak sa nepoužíva, tak oňho môžeme prísť.

Socializácia
Seniori majú s pribúdajúcim vekom dojem, že kvôli starobe klesá ich dôležitosť u rodinných príslušníkov, blízkych alebo priateľov. Táto fáza života je teda poznačená zvýšením pocitov neistoty a nespokojnosti. Spoločnosť v podobe blízkych, rodiny, ostatných seniorov pomáha ľuďom v staršom veku zvyšovať sebadôveru a budovať si pevnejšie sebavedomie.

Socializácia má pozitívny vplyv aj na rozvoj duševného zdravia, fyzických, duševných síl a celkovej vitality. Z fyziologického hľadiska je udržiavanie spoločenského života spojené z nižšou šancou rozvoja demencie.

Kognitívne hry
Kognitívne hry pre seniorov pôsobiace na zlepšenie pamäti a podporujúce rozvoj jemnej motoriky. Prostredníctvom hry dochádza k zlepšovaniu zdravotného stavu. Jednotlivé hry a cvičenia sú vhodné na trénovanie pamäti u seniorov a zlepšenie kvality pohybu.

Hry ako Zoznamovacia hra, Hra na mačku a myš, Čiara, Elektrina, Pizza, Prstové cvičenia, Puzzle, rôzne spoločenské a kartové hry sú vynikajúcou výzvou a zábavou pre seniorov.

Verejné aktivity a výlety
V našom DSS chceme byť aktívny aj mimo priestorov budovy a nádvoria SENIORSITY. Aktívna účasť prijímateľov na verejných aktivitách ako sú verejné zhromaždenia, verejné vystúpenia, riešenia celospoločenských problémov a podobne budeme realizovať pravidelne. Výlety na kultúrne podujatie, návštevu múzea, kina, divadla, športového podujatia, parku a podobne budú zakomponované do mesačných plánov aktivít DSS SENIORSITY.
Zábavné cvičenia
V zariadení SENIORSITY sú zábavné cvičenia pod dohľadom odborného personálu časťou nášho každodenného rituálu. Od dopoludňajšej rozcvičky, cez hádzanie loptičiek, krúžkov, podkovy až po prechádzky, petang a tanec sme neustále v pohybe. Pri cvičení seniori zabúdajú na fyzické obmedzenia a vytvárajú sa nové priateľstvá.
Hudba
Muzikoterapia je terapia hudbou a najčastejšie pomáha pri odstraňovaní zmien v správaní človeka. Spojenie hudby a medicíny je známe aj z Biblie, kde sa píše o tom, ako David liečil hrou na harfu depresie kráľa Saula.
Vedci sa zhodli, že terapia príjemnými melódiami piesní rozjasňuje u seniorov mozgové bunky. Výskumy dokázali, že pomalá hudba znižuje krvný tlak, rýchla ho zasa zvyšuje. Hudba pôsobí aj na metabolizmus cukrov, tvorbu hormónov, na tep srdca a činnosť pľúc. Nepopierateľný vplyv má na svalstvo, dýchanie, krvný obeh či dokonca vylučovanie žliaz.

Hudba je vhodným doplnkom pri vážnych diagnózach, ako je Alzheimerova choroba, toxická závislosť, poruchy reči a sluchu, či u hendikepovaných detí. Výsledkom muzikoterapie je zlepšenie kognitívnych funkcií, ale aj potlačenie depresie, či úzkosti. Hovorí sa, že čím viac muziky, tým menej ťažkých liekov.

Kreatívne a ručné práce
Keď slová zlyhávajú, každodenné aktivity zamerané na ručné a kreatívne práce nám okrem rozvoja jemnej motoriky môžu ukázať, ako môže umelecké dielo rozprávať príbeh, alebo vyjadrovať emócie. Tieto aktivity napomáhajú pri senzorickej stimulácii a socializácii. Klienti zariadenia pre seniorov SENIORSITY si tieto aktivity zamilujú.
Pozývam vás vyskúšať našu službu a osobne zaručujem, že
budete spokojný s našimi službami pre občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím.
Dada Dobošová Drotárová - Riaditeľka DSS SENIORSITY, n.o.

Naši prijímatelia navštevujú DSS päť dní v týždni, zatiaľ čo rodinní príslušníci alebo ich opatrovatelia si môžu oddýchnuť. Rodinám, ktoré sa starajú o milovaného človeka doma poskytujeme kvalitnú a komplexnú starostlivosť tohto druhu v okrese Stropkov. Služba je určená pre občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím z blízkeho i ďalekého okolia a to predovšetkým z okresov Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Vranov nad Topľou…

Veľa občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím zostáva počas dňa doma osamote pokiaľ sú rodinní príslušníci v práci. Samota má veľmi negatívny vplyv na zdravie a predovšetkým tých, ktorý majú nejaké zdravotné alebo iné obmedzenia. Naša služba je riešením, ako im aktívny život umožniť. Denná návšteva DSS SENIORSITY predstavuje najzábavnejšiu a najekonomickejšiu možnosť prežitia dôstojného a aktívneho života ľudí s postihnutím v našom regióne.

Dobrý deň