Prečo a ako to funguje

SENIORSITY.SK > Prečo a ako to funguje

V našom DSS pre občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím SENIORSITY aplikujeme v plnom rozsahu kognitívny prístup sociálnej starostlivosti.

Naším jedinečným programom, ktorý voláme „telocvičňa pre mozog“ realizujeme aktivity, ktoré pomáhajú nášmu mozgu zostať čo najaktívnejším a najzdravším.

Tento prístup má štyri časti: duševná stimulácia, fyzická aktivita, správna výživa (vyvážená strava) a aktívna socializácia. Mnoho občanov odkázaných na sociálnu služby zostáva doma, pozerá televíziu a necháva mozog nečinný. Všetci vieme, že náš mozog je ako svalstvo, ak ho nepoužívame, môžeme o neho prísť.

no image

Toto sú benefity, ktoré postrehnete na svojich blízkych:

  • Zlepší sa pozitívna nálada a pohľad na život
  • Zlepšia sa vyjadrovacie schopnosti
  • Zlepší sa pamäť vďaka cvičeniam a socializácii
  • Stimuluje sa duševná aktivita prostredníctvom hier, hlavolamov a remesiel
  • Zvýši sa fyzická aktivita, sila a prekrvenie celého tela
  • Zlepší sa jemná motorika a manuálne zručnosti a schopnosti
  • Vzniknú nové priateľstva
  • Zvýši sa chuť do jedla (všetci jedávame lepšie, keď jeme s ostatnými)
  • Zvýši sa sebavedomie prostredníctvom sebarealizácie a úspechov

Je to rovnaké ako v škole, čím viac do školy chodíme, tým viac sa nám darí. Prijímatelia nepotrebujú, aby boli niekam odložení alebo umiestnení, ale potrebujú mentálnu stimuláciu, fyzickú aktivitu, správnu výživu a sociálnu interakciu.

V DSS SENIORSITY pomáhame prijímateľom žiť plnohodnotnejšie.
Kvalita života je dôležitá pre nás všetkých, vrátane najbližšej rodiny prijímateľov. Neopomenuteľným benefitom je taktiež oddych a psychohygiena, ktorú umožníme najbližšej rodine a tá si to zaslúži a potrebuje.

Dobrý deň