Často kladené otázky - FAQ

SENIORSITY.SK > Často kladené otázky – FAQ

Otázka: Aké dni a hodiny máte otvorené a kde sa nachádzate?

Odpoveď:

Sme otvorení od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00. Nachádzame sa na adrese Sitnícka 1475/1 v Stropkove – Sitník

Otázka: Aké sú vaše sadzby a ako sa porovnávajú s ostatnými službami starostlivosti o občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím?

Odpoveď:

Naša denná sadzba je 2€ (1€ za sociálnu službu plus 1€ za záujmovú činnosť), ktorá zahŕňa účasť na všetkých činnostiach. V cene nie je zahrnutá strava za výživný a chutný obed, desiatu, olovrant a pitný režim. Váš milovaný môže navštevovať centrum päť dní v týždni. Za príplatok je možné dohodnúť prepravu na základe vzdialenosti od zariadenia.
Pri cene 2€ na deň sme najlacnejšou alternatívou k ostatným sociálnym službám po ekonomickej stránke a najvýhodnejšou sociálnou službou po kvalitatívnej stránke poskytovaných služieb. Čo sa nedá vyčísliť je sociálna interakcia. Tá je na nezaplatenie. Pre prijímateľov, ktorí chcú svoj život prežiť aktívne a dôstojne, ale potrebujú k tomu iba bezpečné a priateľské miesto, kam môžu ísť počas dňa, sme najlepším riešením v okolí!

Otázka: Zruší sa mi opatrovateľský príspevok pri umiestnení prijímateľa v DSS SENIORSITY?

Odpoveď:

Nie nezruší. Podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozsah opatrovania ustanovený v § 14 ods. 4 považuje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie alebo školu a fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím po jej návrate z ambulantnej formy sociálnej služby zo školského zariadenia alebo zo školy. Takže peňažný príspevok na opatrovanie mu zostáva a ani sa nekráti.

Otázka: Prečo poskytujete služby dennej (ambulantnej) starostlivosti?

Odpoveď:

Radi slúžime občanom odkázaným na sociálnu službu a zlepšujeme ich kvalitu života. Venujeme sa pozitívnym zmenám v živote prijímateľov a ich rodín. Radi pomáhame prijímateľom, aby si každý deň užívali plnohodnotné aktivity, chutný obed a príležitosti na styk s ostatnými. Tiež radi podporujeme rodiny prijímateľov tým, že im poskytujeme oddych, ktorý potrebujú, aby mohli naďalej poskytovať dlhodobú starostlivosť doma. Pre prijímateľov, ktorí chcú svoj život prežiť aktívne a dôstojne, ale potrebujú iba bezpečné a priateľské miesto, kam môžu ísť počas dňa predstavujeme ideálne a jediné riešenie v okrese Stropkov.

Otázka: Ako poskytujete služby dennej starostlivosti?

Odpoveď:

Zamestnávame iba personál, ktorí zdieľa našu vášeň pre pomoc sociálne odkázaným občanom.  Môžete dôverovať našim zamestnancom, že sa dobre starajú o vášho blízkeho. V skutočnosti vyberáme iba tých, ktorým by sme verili, s vlastnými rodinnými príslušníkmi. Robíme všetko pre to, aby sme zaistili, že boli riadne preverení, vyškolení a kvalifikovaní, aby pomohli prijímateľom pri všetkých aspektoch starostlivosti a činností.

Otázka: Ako funguje fakturácia?

ODPOVEĎ:

Fakturujeme podľa platného cenníka každý mesiac za počet dní, ktoré strávil váš drahý v DSS.

Otázka: Aké máte oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby?

Odpoveď:

Sme registrovaný poskytovateľ sociálnej služby zapísaný v centrálnom registri ako Domov sociálnych služieb pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých občanov – ambulantná forma.

Otázka: Existuje nejaká dlhodobá dohoda o poskytovaní služieb?

Odpoveď:

Nie. Na začatie poskytovania služieb požadujeme podpísanú dohodu o účasti, ktorá vás zaväzuje iba na jeden mesiac. Zistili sme, že klienti, ktorí prídu na mesiac sa aklimatizujú, vytvoria nové priateľstvá a následne radi navštevujú zariadenie.

Otázka: Čo ak potrebujeme pomoc večer, v noci alebo cez víkend?

Odpoveď:

Naše služby sú poskytované iba počas dňa (od 08:00 do 16:00), od pondelka do piatku.

Otázka: Poskytujete prepravné služby?

Odpoveď:

Prepravné služby plánujeme začať poskytovať v roku 2025.

Otázka: Ako si vyberáte svojich zamestnancov?

Odpoveď:

Každý žiadateľ prejde kompletným výberovým procesom: (1) Komplexná prihláška a úvodný telefonický rozhovor; (2) Hĺbkový 30 – 45 minútový individuálny rozhovor; (3) Register trestov a (4) Osobné a profesionálne referenčné kontroly. Každý zamestnanec je priamo zamestnaný v DSS SENIORSITY, je adekvátne zaškolený a spĺňa všetky požiadavky podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Dávame si záležať na tom, aby všetci naši zamestnanci zdieľali rovnaké silné rodinné hodnoty.

Otázka: Kto môže mať najväčší úžitok z ambulantného zariadenia pre občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím SENIORSITY?

Odpoveď:

Prijímatelia odkázaní na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z., ktorí žijú sami alebo doma s rodinou, ale chcú alebo potrebujú vypadnúť a socializovať sa. Členovia rodiny, ktorí sa starajú o svojich milovaných doma, tiež potrebujú a zaslúžia si prestávku. S pravidelnými prestávkami a možnosťou vydýchnuť si a načrpať sily môžu doma poskytovať oveľa lepšiu starostlivosť. Sme tou najlepšou alternatívou k opatrovateľskej službe, alebo k trvalému umiestneniu v pobytovom zariadení sociálnych služieb.

Otázka: Ako sa môžem dozvedieť viac o službách starostlivosti vo vašom DSS SENIORSITY?

Odpoveď:

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 915 354 484 a naplánujte si prehliadku nášho zariadenia.

Dobrý deň