Starostlivosť pri zmyslovom postihnutí

SENIORSITY.SK > Denná starostlivosť o prijímateľov > Starostlivosť pri zmyslovom postihnutí

Sme denné centrum sociálnej starostlivosti o občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím v okrese Stropkov. Poskytujeme komplexné služby a pútavé aktivity pre všetkých prijímateľov vyžadujúcich starostlivosť.

Zmyslové postihnutie je ochorenie, pri ktorom má postihnutá osoba obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní. Osoba so zmyslovým postihnutím je osoba nevadiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá.

Vieme vám pomôcť
  • Pomoc pri osobnej starostlivosti
  • Kognitívne hry a diskusie
  • Hudobné a voľnočasové aktivity
  • Pripomienky liekov
  • Prepravné služby
Osobná starostlivosť o vášho milovaného

Naše aktivity sú zamerané na zapájanie všetkých ľudských zmyslov, prostredníctvom ktorých sa zlepšuje celkový zdravotný stav prijímateľov. Ako registrovaný poskytovateľ sociálnej služby sme zárukou, že vášmu blízkemu sa poskytuje osobná starostlivosť. Prijímateľ sa necíti byť sociálne izolovaný a to vďaka kontaktu s rodinou, priateľmi a známym prostredím, ktoré bude pravidelne navštevovať. Radi poskytujeme služby dennej starostlivosti pre tých, ktorí potrebujú bezpečné, príjemne a dôstojné miesto na strávenie dňa.

Naše zábavné prostredie povzbudzuje občanov s postihnutím, aby si užívali rôzne pútavé aktivity od slovných hier, ručných a kreatívnych aktivít, zábavných hier až po tanec a spev. DSS SENIORSITY pozitívne ovplyvňuje životy klientov a ich rodinných príslušníkov prostredníctvom láskavej osobnej starostlivosti a pozornosti.

Dobrý deň