Love heart hand sun stiahnut Palcar Zavolajte ešte dnes: +421 915 354 484 Zariadenie pre seniorov – ambulantná forma

Domov Sociálnych Služieb SENIORSITY - ambulantná forma

Vitajte v DSS SENIORSITY Stropkov

Naše zariadenie vzniklo za účelom poskytovania komplexnej sociálnej starostlivosti na tej najvyššej úrovni pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých občanov. Aj keď sme nové zariadenie, tak máme niekoľkoročné skúsenosti s poskytovaním dennej starostlivosti v rámci prevádzkovania denných stacionárov. Náš jedinečný program sa volá „telocvičňa pre mozog“. Zameriavame sa na štyri oblasti: kognitívna stimulácia, ľahké cvičenie, zábavná socializácia a vyvážená strava pre vášho blízkeho.

Darujte nám 2% z dane

Aj vy môžete prispieť svojimi 2% na skvalitnenie života a pomoc našim klientom.

Cieľom činnosti neziskovej organizácie SENIORSITY je napĺňať všetky potreby klientov, uspokojovať ich fyzické a duševné potreby.

VIAC INFO

Pozývam vás vyskúšať naše zariadenie a osobne zaručujem, že
budete spokojný s našimi službami pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých občanov.
Dada Dobošová Drotárová - Riaditeľka DSS - SENIORSITY, n.o.

Naši klienti navštevujú zariadenie päť dní v týždni, zatiaľ čo rodinní príslušníci alebo ich opatrovatelia si môžu oddýchnuť. Rodinám, ktoré sa starajú o milovaného človeka doma poskytujeme kvalitnú dennú starostlivosť  v Stropkove. Táto služba nie je limitovaná len pre občanov okresu Stropkov, ale je určená všetkým, ktorí sú na takúto sociálnu službu odkázaní aj v okolitých okresoch a to Svidník, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a ďalšie.

Veľa občanov s mentálnym, telesným alebo so zmyslovým postihnutím zostáva počas dňa doma osamote pokiaľ sú rodinní príslušníci v práci. Samota má veľmi negatívny vplyv predovšetkým na tých, ktorý majú nejaké zdravotné alebo iné obmedzenia. Naša služba je riešením, ako im aktívny život umožniť. Denná návšteva domova sociálnych služieb SENIORSITY  v Stropkove predstavuje najzábavnejšiu a najekonomickejšiu možnosť dôstojného a aktívneho života v našom regióne pre občanov s mentálnym, telesným alebo zmyslovým postihnutím.

V SENIORSITY VÁM VIEME POMÔCŤ

Pozrite Si Aké Služby Máme a Čo Poskytujeme

ZAVOLAJTE NÁM EŠTE DNES!

Sme jediné denné zariadenie sociálnej starostlivosti o seniorov v okrese Stropkov a poskytujeme pútavé aktivity a personalizované služby pre všetkých seniorov vyžadujúcich starostlivosť.

SENIORSITY-STROPKOVPresvedče sa, že to funguje - Toto sú benefity, ktoré postrehnete na svojich blízkych
ZLEPŠÍ SA POZITÍVNA NÁLADA A POHĽAD NA ŽIVOT
SPOMALÍ SA POSTUP DEMENCIE A PROBLÉMY S PAMÄŤOU
ZLEPŠIA SA VYJADROVACIE SCHOPNOSTI
ZLEPŠÍ SA PAMÄŤ VĎAKA REMINISCENCII (SPOMÍNANIE) A SOCIALIZÁCII
STIMULUJE SA DUŠEVNÁ AKTIVITA PROSTREDNÍCTVOM HIER, HLAVOLAMOV A KREATIVNÝCH PRÁC
ZVÝŠI SA FYZICKÁ AKTIVITA, SILA A PREKRVENIE CELÉHO TELA
ZLEPŠÍ SA JEMNÁ MOTORIKA A MANUÁLNE ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
VZNIKNÚ NOVÉ PRIATEĽSTVA
ZVÝŠI SA CHUŤ DO JEDLA (JEDÁVAME LEPŠIE, KEĎ JEME SPOLU)
ZVÝŠI SA SEBAVEDOMIE PROSTREDNÍCTVOM SEBAREALIZÁCIE A ÚSPECHOV
SENIORSITY-STROPKOV presvedče sa, že to funguje - Toto sú benefity, ktoré postrehnete na svojich blízkych
  • ZLEPŠÍ SA POZITÍVNA NÁLADA A POHĽAD NA ŽIVOT
  • SPOMALÍ SA POSTUP DEMENCIE A PROBLÉMY S PAMÄŤOU
  • ZLEPŠIA SA VYJADROVACIE SCHOPNOSTI
  • ZLEPŠÍ SA PAMÄŤ VĎAKA REMINISCENCII (SPOMÍNANIE) A SOCIALIZÁCII
  • STIMULUJE SA DUŠEVNÁ AKTIVITA PROSTREDNÍCTVOM HIER, HLAVOLAMOV A KREATIVNÝCH PRÁC
  • ZVÝŠI SA FYZICKÁ AKTIVITA, SILA A PREKRVENIE CELÉHO TELA
  • ZLEPŠÍ SA JEMNÁ MOTORIKA A MANUÁLNE ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI
  • VZNIKNÚ NOVÉ PRIATEĽSTVA
  • ZVÝŠI SA CHUŤ DO JEDLA (JEDÁVAME LEPŠIE, KEĎ JEME SPOLU)
  • ZVÝŠI SA SEBAVEDOMIE PROSTREDNÍCTVOM SEBAREALIZÁCIE A ÚSPECHOV
Domov Sociálnych Služieb SENIORSITY v Stropkove pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých občanov

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

Pomáhame občanom s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím žiť dôstojným a aktívnym životom.

Vaši blízki tak môžu prežiť deň medzi svojimi priateľmi, kde sa môžu porozprávať o svojich ťažkostiach alebo o témach bežného života. Odborní pracovníci budú našim prijímateľom nápomocní nepretržite. Chceme docieliť zníženie pocitu sociálnej izolácie, ktorú väčšina ľudí s hendikepom vo veľkej miere pociťuje, zabezpečiť im v najvyššej možnej miere riadny chod ich života, bez pocitu veľkej zmeny a pocitu bezradnosti alebo im len poskytnúť možnosť porozprávať sa.

Podporujeme rodinných opatrovateľov tým, že im poskytneme priestor na oddych, ktorý potrebujú a načerpanie energie, aby mohli naďalej poskytovať dlhodobú starostlivosť o svojich blízkych.

Dobrý deň