SENIORSITY

SENIORSITY.SK > SENIORSITY
  • Zdielať

    Načúvacie prístroje a demencia: Spojenie s ušným mozgom?

    Načúvacie prístroje a demencia: Spojenie s ušným mozgom? Aj keď môže byť ľahké čakať na riešenie problémov so sluchom, kým nebudú mať výrazný vplyv na váš každodenný život, nový výskum ukazuje, že včasná liečba straty sluchu môže pomôcť podporiť zdravie pamäte. Jednou z najhorúcejších tém vo svete straty sluchu je vzťah medzi demenciou a stratou sluchu. Aj keď príčinná súvislosť nebola stanovená, […]

ONLINE REZERVÁCIA

Urobte si online rezerváciu pre svojho milovaného seniora a zabezpečte si miesto u nás.

O NÁS – O PROGRAME

V našom Domove Sociálnych Služieb pre mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých prijímateľov SENIORSITY aplikujeme v plnom rozsahu kognitívny prístup sociálnej starostlivosti. Naším jedinečným programom, ktorý voláme „telocvičňa pre mozog“ realizujeme aktivity, ktoré pomáhajú nášmu mozgu zostať čo najaktívnejším a najzdravším.

Dobrý deň